do góry
ośrodek
szkolenia kierowców
strona główna  »  Regulamin
Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami wynosi:

14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:-A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

 

Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy należy pobrać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do starostwa powiatowego (wydział komunikacji – wydawanie praw jazdy) i złożyć następujące dokumenty:

– Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi,

– Jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem; zachowane musi być równomierne oświetlenie twarzy),

– Dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,

– Zgoda rodziców – w przypadku osoby niepełnoletniej.

Z uzyskanym profilem należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia w celu rozpoczęcia kursu.

Nauka jazdy w OSK kończy się egzaminem wewnętrznym. Po jego zdaniu kierownik ośrodka wystawia  zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zaświadczenie ważne jest bezterminowo na terenie całego kraju.

Gdy kurs prawa jazdy zostanie ukończony należy udać się do  WORD i po przedstawieniu nr. PKK  wraz z dowodem osobistym można zapisać się na egzamin państwowy prawa jazdy.

Ceny egzaminów w WORD

 


Po zdanym egzaminie WORD sprawdza i przesyła w terminie do 3 dni od daty zdania komplet dokumentów do wydziału komunikacji właściwego za względu na miejsce zameldowania osoby

– w wydziale komunikacji przy odebraniu prawa jazdy należy uiścić opłaty:

– wydanie prawa jazdy 100. zł

– opłata skarbowa 5 zł

– opłata ewidencyjna 1 zł

– za każdy załącznik 0,5 zł

– czas oczekiwania na odbiór prawa jazdy to według przepisów 30 dni, w praktyce do 3 tygodni. Status procesu produkcji naszego prawa jazdy można sprawdzić na stronie www.pwpw.pl

 
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Alfa-szkoła
ul. Hetmańskiej 45A

telefon +48.886-819-886
e-mail: biuro@alfa-szkola.pl
Copyright © alfa-szkola.pl 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone.